Gerb

  Новини
17.04.2018
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.04.18 г. – 15.04.2018 г. – 10 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А

още...

04.04.2018

На 3 април в хотел „Дикас” се проведе първият за годината Регионален съвет по здравеопазване. Инициативата на Регионална здравна инспекция – Смолян е в рамките на програмата за отбелязване Световния ден на здравето 7 април, който е и професионален празник на здравните работници. Задълбочаващият се кадрови дефицит, застаряването на съсловието, ниските заплати и липсата на стандарти

още...

17.04.2018

Акцентирайки върху необходимостта от профилактика, в периода март-април 2018 г., РЗИ – Смолян в партньорство с МБАЛ – Смолян и „Ротари клуб” - Смолян проведе профилактични прегледи на зрението на 5-годишните деца в детските заведения на областния град. Обхванати са 94 момичета и 105 момчета, т.е. 85,4% от подлежащите.

още...

02.04.2018

На 7 април светът отбелязва Световния ден на здравето. Датата е избрана с основаването на Световната здравна организация през 1948 г. Международният ден на здравето се чества и като Ден на здравния работник в България от 6 февруари 1964 г.   Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна

още...