Gerb

  Новини
02.04.2019
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 18.03.2019 г. – 31.03.2019 г. – 12 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 10 броя.


още...

28.01.2019

В периода 21.01.2019 г. до 27.01.2019 г. са регистрирани 62  случая на остри респираторни заболявания ( при 73 за предходната седмица )  в следните възрастови групи:

  • 14 случая във възрастовата група от 0 до 4 години;
  • 27 случая във възрастовата група от 5 до 14 години;
  • 11 случай във възрастовата група от 15 до 29 години;
  • 9 случая във възрастовата група от 30 до 64 години;
  • 1 случай във възрастовата група над 65 години .

Заболяемостта  е  221,75 на 10 000. Стойностите са по - ниски в сравнение с периода 14-20 януари, но все още епидемични.


още...

05.02.2019

В периода 28.01.2019г. – 03.02.2019г. в Смолянска област се отчита рязко снижение на заболяемостта от грип и ОРЗ. Регистрирана е заболяемост 121,60 на 10 000, което е средно ниво, обичайно за сезона,  според метода на сентинелния надзор на грип и ОРЗ за нашия регион. На това основание Регионалният щаб за борба с грип и ОРЗ реши да се отмени  грипната епидемия в област Смолян, считано от 05.02.2019г. Отменят се и противоепидемичните мерки в лечебните заведения.още...

23.01.2019

Поради задържаща се висока заболеваемост от ОРЗ  и Грип и увеличаване  на  относителния дял във възрастовата група 5-14г., Областният щаб за борба с грипа реши да бъде удължена грипната ваканция на учениците с  оглед ограничаване на контактите на заболели и здрави лица.

РЗИ - Смолян издаде предписание на РУО за продължаване на грипната ваканция до края на седмицата. За лечебните и детските заведения остават в сила  противоепидемичните мерки от 18.01.2019 година.

Получените от НЦЗПБ гр.София резултати от изпратените от нас 11 проби назофарингеални секрети показват 8 положителни- 5 с тип А (H1N1) и 3 с тип А ( H3N2).


още...