Gerb

  Новини
20.06.2018

Питейната вода, ползвана от населението в с. Барутин, община Доспат отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. При извършен контролен мониторинг и взета проба вода на 07.06.2018 г. са установени отклонения по микробиологични показатели. Незабавно от РЗИ – Смолян е издадено предписание за хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Взетата повторна проба на 15.06.2018 г. е без отклонения от нормативните изисквания.

още...

30.05.2018

На 31 май отново отбелязваме Световния ден без тютюн. Тази година под мотото „Тютютопушенето разбива сърца“ Световната здравна организация фокусира вниманието ни върху връзката между употребата на цигари и сърдечносъдовите, и други съдови заболявания, вкл. мозъчния удар, който представляват най-голямата причина за смъртност в световен мащаб. Във връзка със Световния ден през май експерти на РЗИ – Смолян проведоха обучителни срещи относно

още...

15.06.2018
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.06.18 г. – 15.06.2018 г. – 12 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в

още...

21.05.2018

Оценявайки важната роля на профилактиката за здравето на хората, ръководството на  Регионална здравна инспекция – Смолян съдейства за провеждането на  прегледи сред населението в отдалечените и труднодостъпни населени места в  нашата област. На 12.05.2018 г. екип от УМАЛ „Каспела” – Пловдив ( 5 лекари-специалисти и 3 медицински сестри) извърши безплатно комплексно изследване на  жители на с. Мугла, включващо:

  • Подробна анамнеза;
  • Запознаване с медицинските документи на пациентите;
  • Измерване на ръст и тегло с изчисление на Индекс на телесна маса за определяне степента на наднорменото

още...