Gerb

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК


Регионална картотека на медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ - Смолян се намира на бул. "България" №24, 4 етаж в сградата на Стоматологичната поликлиника

Телефон за информация в РКМЕ:  
0301 / 63 1 06; 0878 970 248
Приемно време:
8.30 ч. - 12.30 ч.и 13.00 ч.- 14.00 ч.;

ТЕЛК към МБАЛ „Д-р Бр. Шукеров"-АД гр.Смолян

Адрес: гр. Смолян, бул. "България" 2
Телефон: 0301 / 62 6 66; 0882 430 065
Председател: Д-р Ирикева

 

Със заповед № 5/03.01.2020 г. на изп. директор на МБАЛ „Д-р Бр. Шукеров"-АД гр.Смолян е утвърден състав на  обща ТЕЛК с:

Председател: д-р Марийка Димитрова Ирикева - Ортопедия и травматология

Зам.Председател: д-р Стоил Спасов Гаров - Нервни болести

Членове:

 1. д-р Мария Михайлова Захманова - Очни болести
 2. д-р Боян Митев Манолов - Ендокринология и болести на обмяната
 3. д-р Емилия Ясенова Чавдарова - Кардиология
 4. д-р Григор Петров Лалов- Пневмология и фтизиатрия
 5. д-р Николай Тодоров Попов - Психиатрия
 6. д-р Атанаска Точева Атанасова- Професионални болести
 7.  д-р Мария Борисова Чолакова - Вътрешни болести
 8. .д-р Мони Христов Турналиев - Педиатрия, Алергология
 9. .д-р Феликс Митков Кабаков    - УНГ болести

При отменено решение от НЕЛК резервни членове ще бъдат:

 1. д-р Момчил Хубчев
 2. д-р Дафинка Калайджиева
 3. 3.д-р Детелина Карафезиева
 4. 4.д-р Екатерина Караянкова
 5. 5.д-р Анастас Карагяуров
 6. 6.д-р Галя Драгнева
 7. д-р Евгени Фотев
 8. д-р Станислав Славчев
 9. д-р Емил Шалдъров