Gerb

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК


Регионална картотека на медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ - Смолян се намира на бул. "България" №24, 4 етаж в сградата на Стоматологичната поликлиника

Телефон за информация в РКМЕ:  
0301 / 63 1 06; 0878 970 248
Лица за контакт
Миглена Моллова, Събка Чонгова
Приемно време:
8.30 ч. - 12.30 ч.и 13.00 ч.- 14.00 ч.;