Gerb

НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ


ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ

В кабинета се извършват безплатно задължителните имунизации и реимунизации, съгласно имунизационния календар на Република България на лица, които не са здравно осигурени или не са избрали личен лекар. Срещу заплащане се извършват и препоръчителни (грип; хепатит В - имунизации и реимунизации; тетанус при нараняване).

Лице за контакт
д-р Сийка Чернева
Илка Вишневска 
телефон: 0301 58940
адрес: гр.Смолян, бул. “България” № 26" ет. І 

Работно време на кабинета

понеделник - петък от
09:00 ч. до 12:00 ч.
13:00 ч. до 16:00 ч. 


ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИМУНИЗАЦИЯ

Издаване на международно имунизационно свидетелство или сертификат за имунизационно състояние, въз основа на данните от имунизационния паспорт на лицето.

Такса: Според ТАРИФАТА за таксите, които се събирани от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (ДВ бр. 83 от 16.10.2007 г.).

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАВЕРКА НА ЛИЧНИ ЗДРАВНИ КНИЖКИ

 

ИЗВЪРШВАНЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ, ВИРУСОЛОГИЧНИ И ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Всички изследвания се правят в приемен кабинет на отдел «Медицински изследвания», ет. 1 в здравната инспекция. За здравна книжка или медицинско, се представя съответния документ - здравната книжка или бланката за медицинско. След сато се вземе необходимият материал, експертът на РЗИ – Смолян изготвя талон за плащане, дава го на гражданина и го насочва към административното гише на здравната инспекция, намиращо се на ет.2. Резултатите от изследванията се получават не по-късно от 10 дни от постъпването на пробата, лично от приемния кабинет (ет.1), след представена фактура за платената услуга

Такса:  Според ТАРИФАТА за таксите, които се събирани от органите на държавния  здравен контрол по Закона за здравето (ДВ бр. 83 от 16.10.2007 г.)

Образователни материали:

  1. Ваксините - ефективен инструмент
  2. Ваксините действат
  3. Въпроси и отговори за имунизациите
  4. Глобално имунизационно покритие
  5. Митове и факти за имунизациите
  6. Рискове, свързани с ваксина, заболяване, лечение