Gerb

ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

Контрол по дейностти

Контрол на дейности със значение за здравето на човека;

  1. За спазване забраната за тютюнопушене в закрити обществени места;
  2. За спазване забраната за продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 години;
  3. Върху дейността на службите по трудова медицина;
  4. За спазване на седмични учебни разписания;