Gerb

ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

Контрол в обекти с обществено предназначение

Систематичен здравен контрол:

 • Контрол на предприятия за производство на натурални минерални, изворни и трапезни води и на дрогерии.
 • Контрол в обекти с обществено предназначение;
 • Централни водоизточници
 • Местни водоизточници
 • Минерални водоизточници
 • Водоснабдителни обекти, съоръжения за питейно-битово водоснабдяване
 • Плувни басейни
 • Плажове и места за къпане
 • Средства за подслон - вилни и туристически селища
 • Хотели, мотели и семейни хотели
 • Къмпинги и туристически хижи - туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални
 • Места за настаняване - пансиони, общежития за възрастни, почивни станции, самостоятелни стаи, вили, къщи и бунгала
 • Спортни обекти - стадиони, спортни зали и игрални площадки
 • Фитнес центрове и зали
 • Театри, киносалони концертни зали и читалища
 • Компютърни и интернет зали
 • Игрални зали
 • Бръснарски, фризьорски и козметични салони, сауни, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, СПА и уелнес центрове
 • Обществени бани и перални
 • Обществени тоалетни
 • Обекти за производство на козметични продукти
 • Обекти за съхраняване и търговия с козметични продукти
 • Железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции
 • Транспортни средства за обществен превоз - влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове
 • Транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на тленни останки
 • Заведения за социални услуги за деца и ученици
 • Училища и висши училища
 • Ученически и студентски общежития
 • Школи - музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца
 • Селскостопански аптеки
 • Гробищни паркове
 • Специализирани институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социални учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване
 • Оптики
 • Обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други.