Gerb

ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

Контрол на продукти и стоки


Контрол на
продукти и стоки със значение за здравето на човека:

  1. натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели;
  2. лекарствени продукти;  
  3. козметични продукти;
  4. химични вещества и смеси;
  5. дрехи втора употреба;
  6. санитарно-хигиенни материали (дамски превръзки, тампони, бебешки еднократни пелени и еднократни пелени за възрастни, влажни кърпички за кожата);  
  7. медицински изделия.

Контролът се извършва във всички етапи от производството, преработката, съхранението, транспорта, вноса, износа, предлагането в търговската мрежа и употребата на продуктите и стоките със значение за здравето на човека.