Gerb

ЗА НАС - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ

 

Списък на служителите от РЗИ - Смолян, подали декларации по

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

  1. Дирекция „АПФСО”
     1. инж. Величка Димитрова
      Мария Мусорлиева
      Милка Тодорова
      Велина Мандова
      Росица Чиракова     
      Албена Стефанова
      Стефан Димитров
      инж. Росица Димитрова

    Дирекция „Обществено здраве”

      д-р Стефан Герджиков
      Галина Паунова
      Даниела Мерова
      Снежана Димитрова
      Нора Дюлгерова
      Мариана Браянова
      Живка Хаджиминева
      Величка Карагьозова
      Явор Владимиров
      Ирина Мачокова
      Нина Кьоровска
      Лиляна Карагегова
      Светлана Стефанова
      Деница Иванова
      Радка Лазарова
      Валя Радева
      Любка Атанасова
      инж. Анна Ангелиева
      Илияна Казалиева
      Сийка Аянска
      Севелина Милева
      инж. Светослав Хаджигенчев

    Дирекция „Надзор на заразните болести

      д-р Сийка Чернева
      д-р Цветка Рангелова
      Асен Палазов
      Елена Станчева
      Илка Вишневска
      Пенка Белчелова
      Здравка Юрчиева
      Данка Добрикова
      Соня Стайкова
      Мария Бояджиева
      Мирослава Моллова

    Дирекция „Медицински дейности”

      д-р Бойка Димитрова
      д-р Елена Найденова
      Емилия Кафеджиева
      Румяна Мързянова
      Валентина Топова
      Юлия Колаклиева
      Миглена Моллова
      Събка Чонгова
      Анастасия Кисьова
      Елисавета Четинева
      Диляна Бакърджиева
      Пламен Бачев