Gerb

ЗА НАС - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35


Регистър на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на РЗИ-Смолян