Gerb

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА КЪМ РЗИ СМОЛЯН

Тел.: 0301 631 08, GSM 0878 970 248;

Приемно време: 8.30 ч. - 12.30 ч.и 13.00 ч.- 14.00 ч.;

Лице за контакт: Миглена Моллова, Събка Чонгова

 

ТЕЛК:

Адрес: МБАЛ - Смолян, тел.: 0301/62666

Лице за контакт: д-р Ирикева