Gerb

  Новини
05.12.2017

Във връзка с постъпили сигнали на 28.11.2017 г. за замърсяване на водите на река „Върбица“ от хвостохранилище „Ерма река” при гр. Златоград, на 29.11.2017 г. РЗИ – Смолян взе проби води от шахтови кладенци № 1 и № 2 и от пункт в гр. Златоград за химичен анализ. Получените резултати от акредитираните лаборатории при РЗИ – Смолян и Пловдив не показват отклонения от нормите. Няма основания за съмнения в качеството на питейната вода, използвана от жителите на гр. Златоград и с. Старцево. Приложение: 6 броя протоколи от изпитвания

още...

01.12.2017

Според Програмата на ООН за ХИВ/СПИН, към края на 2016г.  броят на хората, живеещи с този вирус по света  е 36,7 милиона души.

По данни на Министерство на здравеопазването, в периода 1986 г. – 27.11.2017 г. в България са регистрирани общо 2 694 лица с ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 220 ХИВ–серопозитивни при изследвани над 260 000. Запазва се тенденцията броят на новорегистрираните серопозитивни мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени (съотношението т.г. е 9:1 )....

още...

01.12.2017

    • Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
    • 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 15.11. - 01.12.2017 г. – 7....

още...

14.11.2017

В дните от 17 ноември до 1 декември в приемния кабинет на регионалната здравна инспекция в Смолян ще се извършват безплатни консултации и изследвания за ХИВ/СПИН чрез т.н. „Бърз тест”. Те са анонимни, а резултатите стават ясни в рамките на 15 минути. Инициативата е във връзка с отбелязването на Европейската седмица за изследване за ХИВ...

още...