Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 8 броя.

Гр. Мадан (кв. Батанци) и с. Върбина – община Мадан; с. Ерма река – община Златоград; с. Гълъбово – община Мадан; гр. Мадан (кв. Койнарци), с. Грамаде и с. Равнината – община Рудозем; с. Павелско – община Чепеларе. Причина за режимното водоснабдяване е намаления дебит на изворите.

 1. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 18.09 – 29.09.2017 г. – 11 броя.
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 3 броя. 
  гр. Неделино и с. Гърнати – община Неделино; с. Равнината – община Рудозем. Причина за режимното водоснабдяване е намаления дебит на изворите.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.09 – 15.09.2017 г. – 5броя.

На вниманието на икономическите оператори във връзка с въведената в ЗЗВХВС забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение І на Регламент (ЕС) №98/2013

 Указания  на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г.

Брошури със съвети и насоки:

Листовка 1

Листовка 2

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 2 броя.
 • с. Ерма река – община Златоград,
 • с. Върбина - община Мадан;

Причина за режимното водоснабдяване е намаления дебит на изворите.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1 брой.

с. Дрянка, с. Гълъбово, гр. Баните - община Баните; село Ерма река – община Златоград, село Върбина - община Мадан; гр. Неделино и с. Гърнати – община Неделино. Причина за режимното водоснабдяване е намаления дебит на изворите.

 1. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.08 – 15.08.2017 г.6 броя.

<< Предишна 1 2 3 4 Следваща >>