Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 15.11. -  01.12.2017 г. – 7 броя.
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.11. -  15.11.2017 г. – 16 броя.

По данни на Световната здравна организация, за последните два месеца и половина на остров Мадагаскар са регистрирани 1365 случая на чума (от тях 106 починали).

Източник на заразата са различни видове диви гризачи. Предава се основно по трансмисивен път с преносител бълхите и причинител Yersinia pestis (чумна бактерия). При 915 от заболелите на остров Мадагаскар се касае за пневмонична форма на заболяването, което сочи, че предаването чрез дихателни пръски и капки е основен механизъм за разпространение на чумата в Мадагаскар извън ендемичните селски райони. 

  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 8 броя.

Гр. Мадан (кв. Батанци) и с. Върбина – община Мадан; с. Ерма река – община Златоград; с. Гълъбово – община Мадан; гр. Мадан (кв. Койнарци), с. Грамаде и с. Равнината – община Рудозем; с. Павелско – община Чепеларе. Причина за режимното водоснабдяване е намаления дебит на изворите.

  1. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 18.09 – 29.09.2017 г. – 11 броя.
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 3 броя. 
    гр. Неделино и с. Гърнати – община Неделино; с. Равнината – община Рудозем. Причина за режимното водоснабдяване е намаления дебит на изворите.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.09 – 15.09.2017 г. – 5броя.

<< Предишна 1 2 3 4 Следваща >>