Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

29 Jun 2017
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.06.-15.06.2017 г. – 8броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 8 броя.
 
01 Jun 2017
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 15.05.-31.05.2017 г. – 13 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 13 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 
29 May 2017

- Немалка част от хората в България пренебрегват профилактичните прегледи и трудно биват мотивирани да посетят специалист при липса на определени оплаквания. Ниската здравна култура на населението обаче, сблъсква специалистите със запуснати случаи с рак на кожата, при които болни знаят заболяването си от месеци, дори от години, но се явяват на преглед вече получили различни усложнения. Страхът ли, д-р Денчева е основната причина за ненавременното посещение при дерматолог или схващането, че бенките не трябва да се пипат, за да не дадат разсейки?

 
15 May 2017
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 29.04.-11.05.2017 г. – 7 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 4 броя.
 
03 May 2017
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 18.04.-28.04.2017 г. – 15 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 12 броя.
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 Следваща >>