Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

24 Apr 2017

Предоставянето на здравна информация и знания на населението, които да подпомогнат избора за здравословен начин на живот са част от дейностите предвиждани в Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2014-2020 г. 
Здравно информационни материали са насочени към подобряване на храненето, ограничаване на тютюнопушенето, превенция на хипертонията и влиянието на солта върху здравето на човека. Допълнителна информация за здравето и превенция на болестите могат да бъдат намерени на интернет страницата на НЦОЗА в раздел „Печатни и електронни издания – здравно-информационни материали” 

Хипертонията - причини и профилактика

Какво ще спечелите, ако спрете да пушите

Солта - ползи и вреди за здравето

Препоръки за здравословно хранене след 18 години

 

 
05 Apr 2017

През месец март 2017 година здравните инспектори от РЗИ – Смолян извършиха общо 222 проверки  относно спазване изискванията на чл. 56 и 56а от  Закона за здравето, забраняващ тютюнопушенето в закритите и някои открити обществени места.  От тях:

 
17 Mar 2017

I.Лечебни заведения за извънболнична помощ:
1. „Медицински център Б и С Медикълс“ ООД, гр. Смолян -  осъществяващ дейността в гр.Девин, ул. „Цветан Зангов“ № 1
 

 
15 Dec 2017
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.12 – 15.12.2017 г. – 2 броя.
 
01 Dec 2017
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 15.11. -  01.12.2017 г. – 7 броя.
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 Следваща >>