Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

04 Sep 2017
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 2 броя.
 • с. Ерма река – община Златоград,
 • с. Върбина - община Мадан;

Причина за режимното водоснабдяване е намаления дебит на изворите.

 
21 Aug 2017
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1 брой.

с. Дрянка, с. Гълъбово, гр. Баните - община Баните; село Ерма река – община Златоград, село Върбина - община Мадан; гр. Неделино и с. Гърнати – община Неделино. Причина за режимното водоснабдяване е намаления дебит на изворите.

 1. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.08 – 15.08.2017 г.6 броя.
 
31 Jul 2017

Информация относно проведен в периода 16.07.2017 г. – 31.07.2017 г. мониторинг на питейната вода за периода и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1 брой.

Село Върбина, община Мадан – причина за режимното водоснабдяване е намаления дебит на изворите.

 1. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 15.07 – 31.07.2017 г.10 броя.
 
17 Jul 2017
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.07.-15.07.2017 г. – 22броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 17 броя.
 
03 Jul 2017
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.06.-30.06.2017 г. – 18 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 6 броя.
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 Следваща >>