Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

19 Sep 2017

Коклюшът е основно ваксинопредотвратимо заболяване, но с все по-нарастващо разпространине в световен мащаб в последните години.

В тази връзка Ви уведомяваме, че в Националния Център по Заразни и паразитни болести - отдел "Микробиология"... повече тук

Амбулаторната карта може да видите тук

 
24 Aug 2017

Уважаеми колеги,

С писмо № 16-11-65 / 18.08.2017 г. Министерството на здравеопазването обявява специални рецептурни бланки – зелен цвят серия А от № 140576242 до № 140576271 за невалидни.

 
10 Jul 2017

Информираме Ви, че Министерство на здравеопазването обяви втора процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9O3001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 
06 Jul 2017


Информация за лекарите - чужденци, работещи на територията на област Смолян може да намерите тук

 
17 May 2017

НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България

Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 45 от 31.05.2005 г., изм. и доп., бр. 82 от 10.10.2006 г., в сила от 10.10.2006 г., изм., бр. 5 от 18.01.2007 г., изм. и доп., бр. 106 от 14.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 57 от 24.07.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., бр. 47 от 28.05.2013 г., в сила от 28.05.2013 г., бр. 17 от 28.02.2014 г., в сила от 28.02.2014 г., бр. 54 от 1.07.2014 г., в сила от 1.07.2014 г., бр. 92 от 7.11.2014 г., в сила от 7.11.2014 г., бр. 38 от 12.05.2017 г.

Целият текст на наредбата може да видите тук

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>