Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

На вниманието на лекари и фармацевти!

Уважаеми колеги,

С писмо № 16-11-65 / 18.08.2017 г. Министерството на здравеопазването обявява специални рецептурни бланки – зелен цвят серия А от № 140576242 до № 140576271 за невалидни.