Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Уважаеми лекари, професионалисти по здравни грижи,

РЗИ –Смолян разполага с  Програмата за курсове  за продължаващо обучение - тематични курсове и индивидуално обучение през 2017 г. на лекари и професионалисти по здравни грижи, провеждащи се в  “АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД.

Относно:  указание до лечебните заведеиия във връзка с отменената разпоредба на § 1, т.17 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 19 от 22.12.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акуигерство и гинекология", обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014 г.

Със Заповед № РД-01-01/ 04.01.2017 г. на Министъра  на здравеопазването, лекарственият продукт  INN Streptomycin powd. for sol. for. ing. 1 g  е включен в Списъка на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ. Това дава възможност на лечебните заведения за болнична помощ в съответствие с разпоредбите на Наредба № 10 от 17.11.2011 г. 

<< Предишна 1 2 3 4 Следваща >>