Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР / УПРАВИТЕЛ

НА МБАЛ СМОЛЯН, МАДАН, ЗЛАТОГРАД, ДЕВИН

УВАЖАЕМИ/А  Г / Г-ЖО ДИРЕКТОР, УПРАВИТЕЛ,

С Постановление № 214 от 29.09.2017 г. на Министерски съвет на Република България са направени изменения на Постановление № 17 на МС от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес. Основните изменения касаят замяна на думата „молба-декларация" със „заявление-декларация" (чл. 2, ал. 1, 2 и 3 от ПМС № 17) и подаване на заявлението-декларация чрез директора на лечебното заведение за болнична помощ до директора на дирекция „Социално подпомагане" по настоящ адрес на лицето.

<< Предишна 1 2 3 4 Следваща >>