Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

31 May 2018

Кърлежът трябва да се свали максимално бързо, по възможност от медицинско лице.

Мястото на ухапването да се наблюдава за зачервяване, което се появява 5-10 дни до месец след ухапването от кърлежа, е диаметър поне 4-5 см и нараства бързо, без сърбеж и затопляне на кожата, възможни са също субфебрилна температура, увеличени лимфни възли в региона на ухапването и общи грипоподобни оплаквания. Това са симптомите на ранна Лаймска болест.

 
27 Jul 2018

Със Заповед на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата се освобождава от блокиранепартида с № VJSC17005-A на лекарствения продукт Valsarcon 160 mg film-coated tablets с Притежател на разрешението за употреба ФАРМАКОНС АД, България.

Освобождаването на посочената партида се извършва поради следните причини:

 
27 Jul 2018

Със Заповед на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата се освобождават от блокиране:

  1. партиди с №№ 52975, 53577, 54581, 55183, 61388, 62694, 63499, 64507, 64508, 71718, 71719, 74628, 74629, 74630 на лекарствения продукт Valsavil Comp 160 mg/12,5 mg film-coated tablets;
  2. партида с № 64002V на лекарствения продукт Valsavil AM 5 mg/160 mg film-coated tablets;
  3. партиди № 74205,74206 на лекарствения продукт Valsavil AM 10 mg/160 mg film-coated tablets

с Притежател на разрешението за употреба STADA ARZNEIMITTEL AG.

Освобождаването на посочените партиди се извършва поради следните причини:

 
29 Aug 2018

УВАЖАЕМИ /А Д-Р / Г-Н/ Г-ЖО            

Във връзка с постъпило писмо на Министерство на здравеопазване Ви информирам, че попълването на Формуляр 213 „Подробен медицински доклад“ следва да се попълва машинно /на компютър/ или в краен случай - четливо, с печатни букви.

Приложение: писмо с изх. № 33-00-59/08.08.2018г.

 
07 Aug 2018

На основание чл. 14, ал. 2 от Наредба № 9 публикуваме заповед за освобождаване от блокиране и изтегляне на лекарствения продукт Co-Sartoval 160 mg/25 mg film coated tablets, съдържащ валсартан.

Заповед

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>