Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

01 Jul 2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

              Във връзка с чл. 55, ал. 2 от  Наредба № 4 от 4 март 2009 г. на Министерството на здравеопазването и на основание писмо № 16-15-87/ 13.06.2019 г. на МЗ, Ви информираме за установена липса на специални рецептурни бланки за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - зелен цвят, серия А № 180668131 - 180668160 включително.  

               Рецептите  са обявени за невалидни.

 
08 Sep 2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В брой 68 от 27.08.2019 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2009 година за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

От  текста на чл. 15 на наредбата е ЗАЛИЧЕНО наркотичното вещество ТРАМАДОЛ.

Всички лекарствени продукти, съдържащи ТРАМАДОЛ в комбинация с други лекарствени вещества следва да се предписват на специална рецептурна бланка със ЗЕЛЕН ЦВЯТ, а търговията на едро и дребно да се осъществява от лица, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, съответно чл. 33, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

 
07 Nov 2019

Уважаеми колеги,

от тук може да изтеглите бланките във връзка с наредба №15 за имунизациите в РБългария

Годишен план

Отчет за изразходваните биопродукти

Приложение №7

 
17 Oct 2019

Надзорът на грип и остри респираторни заболявания  (ОРЗ) в световен мащаб  се осъществява от Световната здравна организация  (СЗО) чрез Световната програма за грип, която събира  и анализира виросологични и епидемиологични данни от целия свят. Периодичният обмен на качествени данни за грип между държавите позволява на СЗО да осигурява информация за начина и механизма на предаване на грипните  вируси повече прочетете тук

 
16 Oct 2019

Уважаеми колеги,

С решение №6 от 10.01.2019 г. на Министерски съвет е приета Национална програма за ваксинопрофилактиката за сезонния грип, 2019-2020 г. В България ежегодните грипни епидемии са сериозен здравен и финансов проблем. Заболяванията от грип са съсредоточени основно в рамките на 3-4 седмици. продължение тук

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>