Gerb

НОВИНИ

4 февруари – световен ден за борба с рака

4 февруари – световен ден за борба с  рака

ЛИЧНАТА  НИ  ОТГОВОРНОСТ  В  БОРБАТА  С   РАКА

Ракът е широко разпространено социално значимо заболяване  с генетична предопределеност и начинът на живот може да ограничи развитието. Сред  рисковите фактори, отключващи заболяването са тютюнопушене, лошо хранене, консумация на алкохол и наркотици, стрес, замърсена околна среда. С напредване на възрастта честотата се повишава.

Почти няма семейство без  човек, който е заболял или починал от рак. В България всяка година се откриват  над 36 000 нови случая - по около 100 на ден. На значителното повишаване на заболеваемостта и смъртността от онкологични заболявания в нашата страна и в други страни в Европа се противопоставят данните от страни като САЩ, Великобритания и Скандинавските страни, в които се отчита намаляване на смъртността от рак на белите дробове, на гърдата и рак на маточната шийка в резултат на ефективен контрол върху тютюнопушенето и прилагане на скринингови програми за ранно откриване на рак на гърдата и маточната шийка. Това показва важността на превенцията, която се счита, че може да предотврати до една трета от заболяванията.  Рано поставената  диагноза  и  проведено комплексно лечение определят благоприятния  изход с пълно оздравяване.

В Смолянска област  през 2016г. на всеки два дни са регистрирани по 3 новозаболели. Общият брой на регистрираните болни от онкологични заболявания  са 4019  при  3896 през 2012г. Продължават да боледуват повече жените – 61,4% , а новите случаи  да са по- често при мъжете – 53% за 2016г.

Проследяването на онкологичните заболявания в областта през последните четири години сочи влошаване на най-значимите показатели за разпространението им сред населението.

  І. Болестността - броят на всички болни,спрямо 100хиляди население, нараства но  остава под средната за страната. През 2016г. е 3636,7 , с 356,6 повече от 2012г., при 4036 за България. Най-често регистрираните   при двата пола  са случаите на рак  :   на кожата,  на храносмилателните органи / с водещи локализации на дебело черво и рек -тум/,  на дихателните органи - предимно на трахея и бял дроб; при мъжете - рака на простата, а при жените - на  гърдата   и  на матката. Представяме сравнителни данни за болестност / на 100хиляди души/ през  2015 / 2016г. при по- честите локалазации:

                            б.дроб         д.черво        стомах        простата        женска гърда 

См област       76,2 /62,4;   147,2/142,1    72,7/62,4      366,3/394,6       1173,9/1255,6

България       133,6/130,4   259,8 /263,3   69,3/69,7      437,9/470,6       1385,6/1420,6

 ІІ. Заболеваемостта се определя от броя на новооткритите случаи за 1 година, на 100хиляди население и през последните години е над средната за страната,  както следва:

                                                      

                                                           2012г.      2013г.       2014г.     2015г.    2016г.

Смолянска област                              451,3        449,4         456,1      491,2      486,8

България                                             432,1        462             442        447,2      435,5      

             Честотата по локализации се запазва. Най- често новите случаи са :  новообразования на кожата ,  на дебело черво и ректума и на  на трахея и бял дроб. При жените -  на  гърдата и на матката, а при мъжете -  на простатата.

ІІІ. Смъртността- броят умирания на 100 000 болни, през 2016г. е 287,7/при 277,8 за 2012г./  и значително над тази за страната- 242,6. Изпреварването  се регистрира  от 2009г.  Най-голям относителен дял в смъртността от злокачествени заболявания през 2016г. имат ракът  на бял дроб – 16%, на стомах-7,9%, на дебело черво – 5,7%.

Високата смъртност обяснява неблагоприятния факт, че новите случаи растат, а броят на болните намалява. Основната причина за това е, че голяма част от случаите се диагностицират на късен, често терминален стадий, когато няма много възможности за медицински интервенции и в по-голямата част изходът е неблагоприятен.

Анализът на  данните ни дава основание да определим, че основни проблеми при онкологичната патология в Смолянска област остават  високата смъртност в резултат на късното откриване на болестта поради затруднен достъп до специализирана онкологична помощ и увеличаващите се новооткрити случаи.

Решение на проблема на регионално ниво на първо време виждаме в добрите комуникации със специалистите от Комплексния онкологичен център и болници с онкологични отделения в Пловдив. Отчитайки липсата на възможности в момента, продължаваме да считаме, като оптимално решение изграждането на отдавна замисления онкологичен център в Смолян, както и отделение по онкология към областната болница. Надяваме  се институциите отговорно да работим за създаване на условия за това. Паралелно трябва да се търсят възможности за осигуряване на обгрижването на пациентите в напреднал стадий, за осигуряване на достоен живот без болка. Не е за подценяване и добрата взаимовръзка между личните лекари, онкоспециалистите, лекарите по алтернативна медицина и пациентите.  Всички  трябва да се включат и да просвещават пациентите.

Ракът е предотвратим и лечим. Онкологията е най-бързо развиващата се медицинска специалност. За няколко десетилетия се появяват  терапевтични възмо -жности, които позволяват да се увеличи продължителността и да се подобри качеството на живот при това хронично заболяване.

Самонаблюдението е част от превенцията  и  е  много важно за по-ранната диагно за. Превенцията включва скрининг на най-честите локализации на рака. По националната програма за профилактика  на хроничните неинфекциозни болести ежегодно изпращаме покани – за 2017г. на 126 жители на областта, избрани на случаен принцип, за безплатни прегледи  за рак на млечна жлеза, на шийката на матката и на дебелото черво, на които се явявят едва 12-16% от тях. При ежегодните профилактични прегледи на  мъжете и жените  над 50 години са задължителни тест за простатно специфичния антиген/PSA/ и мамография на всеки две години.

забравяме, че  здравето ни е личен избор и отговорност.

д-р Мими Кубатева

директор на РЗИ-Смолян