Gerb

НОВИНИ

Предизвикателствата пред специалистите по здравни грижи и новите моменти в Национален рамков договор 2018 година, бяха обсъдени на Регионален съвет по здравеопазване.

На 3 април в хотел „Дикас” се проведе първият за годината Регионален съвет по здравеопазване. Инициативата на Регионална здравна инспекция – Смолян е в рамките на програмата за отбелязване Световния ден на здравето 7 април, който е и професионален празник на здравните работници.
Задълбочаващият се кадрови дефицит, застаряването на съсловието, ниските заплати и липсата на стандарти по здравни грижи са само част от предизвикателствата пред нашето съсловие – посочи председателят на регионалната колегия на асоциацията на специалистите по здравни грижи Силвия Кирова. Медицинските специалисти у нас в момента са два пъти по-малко от необходимото, а средната възраст на работещите в сектора надхвърля 50 години. Данните за област Смолян показват, че средната възраст на  медицинските сестри е 54 години, а на акушерките – 51 години и са близки със средните за страната, за разлика от осигуреността на 10 000 население с тези кадри, която в областта ни е почти с 11 пункта по-ниска.

„Независимо от всички трудности и нерешени проблеми на сестринството у нас и по света, това е една уникална професия, свързана с универсалните и законни човешки ценности. Професия, за която се изисква университетско образование, съчетано с любов към хората, милосърдие, съпричастност към болката и страданието, готовност да се жертваш за другите, желание да помогнеш и да се учиш непрекъснато, да работиш в екип и да изпълняваш служебния си дълг безотказно” – каза още Силвия Кирилова.

 Директорът на РЗИ – Смолян д-р Мими Кубатева изрази готовност за подпомагане работата по професионално ориентиране на учениците за привличане към медицинските професии чрез  РУО и при здравното образование, провеждано от служители на здравната инспекция в училищата, както и популяризиране дейността на колегията. Отбеляза, че в последно време е започнал процес на повече внимание към съсловието, израз на което е и това заседание на съвета, и РК на асоциацията на специалистите по здравни грижи трябва да използват  такива възможности за поставяне и решаване на проблемите си.

С цел издигане статута на професионалистите по здравни грижи, членовете на регионалния съвет по здравеопазване ще настояват пред  МЗ  за законодателни промени в областта на професионалната квалификация на тази гилдия, за подобряване техните условия на труд и за изработване на механизми за обективна оценка на труда им и последващо достойно заплащане.

По време на регионалния съвет Станислава Кенова от РЗОК – Смолян запозна присъстващите с новостите в Национален рамков договор 2018г. за доболничната, болничната и денталната медицинска помощ, за които своевременно информират лечебните заведения с писма.