Gerb

НОВИНИ

19 Nov 2018
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1 брой (с. Чала – поради намален дебит на водоизточника).
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.11.18 г. – 18.11.2018 г. – 8 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 9 броя.
 
19 Nov 2018

            Грипът е заразно заболяване, което се наблюдава всяка година през есенно-зимния период. Причинява се от няколко вируса - А, В и С, които не могат да се различат симптоматично.

 
05 Feb 2019

В периода 28.01.2019 г. – 03.02.2019 г. в Смолянска област се отчита рязко снижение на заболяемостта от грип и ОРЗ. Регистрирана е заболяемост 121,60 на 10 000, което е средно ниво, обичайно за сезона,  според метода на сентинелния надзор на грип и ОРЗ за нашия регион. На това основание Регионалният щаб за борба с грип и ОРЗ реши да се отмени  грипната епидемия в област Смолян, считано от 05.02.2019г. Отменят се и противоепидемичните мерки в лечебните заведения.

 
28 Jan 2019

В периода 21.01.2019 г. до 27.01.2019 г. са регистрирани 62  случая на остри респираторни заболявания ( при 73 за предходната седмица )  в следните възрастови групи:

  • 14 случая във възрастовата група от 0 до 4 години;
  • 27 случая във възрастовата група от 5 до 14 години;
  • 11 случай във възрастовата група от 15 до 29 години;
  • 9 случая във възрастовата група от 30 до 64 години;
  • 1 случай във възрастовата група над 65 години .
 
23 Jan 2019

Поради задържаща се висока заболеваемост от ОРЗ  и Грип и увеличаване  на  относителния дял във възрастовата група 5-14г., Областният щаб за борба с грипа реши да бъде удължена грипната ваканция на учениците с  оглед ограничаване на контактите на заболели и здрави лица.

 

<< Предишна ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 Следваща >>