Gerb

НОВИНИ

08 Sep 2019
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 3 броя (с. Орехово, с. Грохотно, гр. Рудозем – кв. Възраждане. Причина – намален дебит на водоизточниците. Към днешна дата е възстановено нормалното водоподаване на с. Грохотно, останалите населени места остават на режим).
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 19.08.2019г. – 31.08.2019г. – 11 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 11 броя.
 
11 Nov 2019

На 31.10 в Смолян се проведе среща на тема „Възможности за работа на личния лекар и лекаря – специалист за мотивиране и подпомагане на пациентите за отказване на тютюнопушенето“ с участието на лични лекари и специалисти по кардиология и пулмология от областта. Инициативата e организирана от Регионалната здравна инспекция като част от дейностите по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014 – 2020 г.) Гост-лектор беше д-р София Ангелова, специалист по пулмология и вътрешни болести с дългогодишен стаж в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести „Св. София”, преподавател в Медицинския университет – София и председател на „Национална асоциация за профилактика на белодробните болести“, лекар с широк опит в областта на отказването от тютюнопушенето.

 
07 Nov 2019

В дните от 14 до 16 ноември РЗИ – Смолян организира за пореден път профилактични прегледи за рак на млечна жлеза. Ехографското изследване ще се извърши в сградата на здравната инспекция от д-р Емилия Минчева и д-р Гинка Проданова, специалисти по образна диагностика от гр. София.

Цената на изследването е 10 лв. Записванията ще започнат на 11.11.2019 г. на телефон: 0301/ 5-89-30.

 
01 Nov 2019
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 2 броя (с. Соколовци, с. Осиково. Причина – намален дебит на водоизточниците).
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.10.2019г. – 31.10.2019г. – 12 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 7 броя.
 
21 Oct 2019

До края на месец ноември 2019 г. се провежда кампания за поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъби ) на деца от 5 до 8 годишна възраст в рамките на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца до 18 години в Р. България.

Програмата за силанизиране на зъбите на децата няма задължителен характер и не се изисква здравна книжка. Поставянето на силанти е безплатно за родителите.

 

<< Предишна ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... Следваща >>