Gerb

НОВИНИ

25 Jul 2018

Със Заповед на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата се освобождава от блокиранепартида с № VJSC17005-A на лекарствения продукт Valsarcon 160 mg film-coated tablets с Притежател на разрешението за употреба ФАРМАКОНС АД, България.

Освобождаването на посочената партида се извършва поради следните причини:

 
25 Jul 2018

Със Заповед на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата се освобождават от блокиране:

  1. партиди с №№ 52975, 53577, 54581, 55183, 61388, 62694, 63499, 64507, 64508, 71718, 71719, 74628, 74629, 74630 на лекарствения продукт Valsavil Comp 160 mg/12,5 mg film-coated tablets;
  2. партида с № 64002V на лекарствения продукт Valsavil AM 5 mg/160 mg film-coated tablets;
  3. партиди № 74205,74206 на лекарствения продукт Valsavil AM 10 mg/160 mg film-coated tablets с Притежател на разрешението за употреба STADA ARZNEIMITTEL AG.

Освобождаването на посочените партиди се извършва поради следните причини:

 
24 Jul 2018

В понеделник ( 23.07.2018г.) на площад „Свобода” в областния град се проведоха безплатни скринингови изследвания за хепатит В и С. Акцията е част от кампанията „Скъсай с хепатита”, организирана от Национално сдружение за борба с хепатита”Хепасист” и Сдружение „ХепАктив”, под патронажа на Комисията по здравеопазване към Народното събрание.

 
16 Jul 2018
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.07.18 г. – 15.07.2018 г. – 12 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 12 броя.
 
13 Jul 2018

Приемът на разнообразна и балансирана храна при децата от 1 до 3-годишна възраст е от важно значение за ускореното развитие и съзряване на всички органи и системи на организма им, особено на мозъка, имунната и храносмилателна система. Важен е и за здравето им като възрастни. До третата  година децата постепенно преминават към консумираната от цялото  семейство храна. Те развиват отношение към различните храни и започват да правят свой избор. Сладкият вкус е единственото вродено предпочитание при човека, поради което въвеждането на храни, чийто вкус не е сладък, трябва да започва от най-ранна детска възраст и да продължава непрекъснато. 

 

<< Предишна ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Следваща >>