Gerb

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести в Смолянска област за периода от 09.10.2017 г. до 15.10.2017 г.

В периода 09.10.2017 г. до 15.10.2017 г. в РЗИ – Смолян  са регистрирани 14 случая на остри респираторни заболявания ( при 9 за предходната седмица ) в следните възрастови групи:

-  4 случая във възрастовата група от 0 до 4 години;

-  4 случая във възрастовата група от 5 до 14 години;

-  4 случая във възрастовата група от 30 до 64 години;

-   2 случая във възрастовата група над 64 години.

Заболяемостта  е  48,78 на 10 000 и е под епидемичните стойности.

През отчетния период са регистрирани следните заразни заболявания:

  • Чревни инфекции:
    • 4 случая на ентероколит.
  • Въздушно – капкови инфекции:

                  -     3 случая на варицела.