Gerb

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести в Смолянска област за периода от 16.10.2017 г. до 22.10.2017 г.

В периода 16.10.2017 г. до 22.10.2017 г. в РЗИ – Смолян  са регистрирани 15 случая на остри респираторни заболявания ( при 14 за предходната седмица ) в следните възрастови групи:

-  4 случая във възрастовата група от 0 до 4 години;

-  6 случая във възрастовата група от 5 до 14 години;

-  2 случая във възрастовата група от 30 до 64 години;

-  3 случая във възрастовата група над 64 години.

Заболяемостта  е  52,26 на 10 000 и е под епидемичните стойности.

През отчетния период са регистрирани следните заразни заболявания:

  • Чревни инфекции:
    • 8 случая на ентероколит;
    • 3 случая на ротавирусен гастроентерит.
  • Въздушно – капкови инфекции:

                  -     1 случай на скарлатина.