Gerb

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести в Смолянска област за периода от 30.10.2017 г. до 05.11.2017 г.

В периода 30.10.2017 г. до 05.11.2017 г. в РЗИ – Смолян  са регистрирани 21 случая на остри респираторни заболявания ( при 18 за предходната седмица ) в следните възрастови групи:

-  5 случая във възрастовата група от 0 до 4 години;

-  10 случая във възрастовата група от 5 до 14 години;

-  6 случая във възрастовата група от 30 до 64 години.

Заболяемостта  е  73,10 на 10 000 и е под епидемичните стойности.

През отчетния период са регистрирани следните заразни заболявания:

  • Чревни инфекции:
    • 6 случая на ентероколит.