Регионална здравна инспекция - Смолян
Gerb

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести в Смолянска област за периода от 01.01.2018 г. до 07.01.2018 г.

В периода 01.01.2018 г. до 07.01.2018 г. в РЗИ – Смолян  са регистрирани 47 случая на остри респираторни заболявания ( при 19 за предходната седмица ) в следните възрастови групи:

-  7 случая във възрастовата група от 0 до 4 години;

-  30 случая във възрастовата група от 5 до 14 години;

-  10 случая във възрастовата група от 30 до 64 години.

Заболяемостта  е  166, 72 на 10 000 и е под епидемичните стойности.

През отчетния период са регистрирани следните заразни заболявания:

  • Чревни инфекции:
    • 5 случая на ентероколит;
    • 1 случай на ротавирусен гастроентерит;
    • 2 случая на вирусен хепатит тип А.
  • Въздушно – капкови инфекции:
    • 4 случая на варицела.