Gerb

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести в Смолянска област за периода от 03.09.2018 г. до 09.09.2018 г.

В периода 03.09.2018 г. до 09.09.2018 г. в РЗИ – Смолян са регистрирани  7 случая на остри респираторни заболявания (  при 9 за предходната седмица)  в следните възрастови групи:

 • 3 случая във възрастовата група от 0 до 4 години;
 • 2 случая във възрастовата група от 5 до 14 години;
 • 2 случая във възрастовата група от 30 до 64 години.

Заболяемостта  е  24,83 на 10 000 и е под епидемичните стойности.

През отчетния период са регистрирани следните заразни заболявания:

 • Чревни инфекции:
  • 10 случая на ентероколит;
  • 1 случай на дизентерия.
 • Въздушно – капкови инфекции:
  • 3 случая на варицела.