Gerb

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести в Смолянска област за периода от 10.09.2018 г. до 16.09.2018 г.

В периода 10.09.2018 г. до 16.09.2018 г. в РЗИ – Смолян са регистрирани  13 случая на остри респираторни заболявания (  при 7 за предходната седмица)  в следните възрастови групи:

 • 7 случая във възрастовата група от 0 до 4 години;
 • 4 случая във възрастовата група от 5 до 14 години;
 • 2 случая във възрастовата група от 30 до 64 години.

Заболяемостта  е  46,12 на 10 000 и е под епидемичните стойности.

През отчетния период са регистрирани следните заразни заболявания:

 • Чревни инфекции:
  • 3 случая на ентероколит.
 • Въздушно – капкови инфекции:
  • 3 случая на варицела.
  • 1 случай на скарлатина.