Gerb

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести в Смолянска област за периода от 17.09.2018 г. до 23.09.2018 г.

В периода 17.09.2018 г. до 23.09.2018 г. в РЗИ – Смолян са регистрирани  9 случая на остри респираторни заболявания (при 13 за предходната седмица)  в следните възрастови групи:

  • 4 случая във възрастовата група от 0 до 4 години;
  • 3 случая във възрастовата група от 5 до 14 години;
  • 2 случая във възрастовата група от 30 до 64 години.

Заболяемостта  е  31,92 на 10 000 и е под епидемичните стойности.

През отчетния период са регистрирани следните заразни заболявания:

  • Чревни инфекции:
    • 8 случая на ентероколит;
    • 1 случай на салмонелоза.