Gerb

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести в Смолянска област за периода от 01.10.2018 г. до 07.10.2018 г.

В периода 01.10.2018 г. до 07.10.2018 г. в РЗИ – Смолян са регистрирани  18 случая на остри респираторни заболявания (  при 11 за предходната седмица)  в следните възрастови групи:

  • 3 случая във възрастовата група от 0 до 4 години;
  • 10 случяй във възрастовата група от 5 до 14 години;
  • 5 случая във възрастовата група над 65 години.

Заболяемостта  е  63,85 на 10 000 и е под епидемичните стойности.

През отчетния период са регистрирани следните заразни заболявания:

  • Чревни инфекции:
    • 3 случая на ентероколит.
  • Въздушно – капкови инфекции:
    • 4 случая на варицела.