Gerb

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести в Смолянска област за периода от 08.10.2018 г. до 14.10.2018 г.

В периода 08.10.2018 г. до 14.10.2018 г. в РЗИ – Смолян са регистрирани  25 случая на остри респираторни заболявания (  при 18 за предходната седмица)  в следните възрастови групи:

  • 10 случая във възрастовата група от 0 до 4 години;
  •  8 случая във възрастовата група от 5 до 14 години;
  •  7 случая във възрастовата група от 30 до 64 години.

Заболяемостта  е  88,68 на 10 000 и е под епидемичните стойности.

През отчетния период са регистрирани следните заразни заболявания:

  • Чревни инфекции:
    • 4 случая на ентероколит.
  • Въздушно – капкови инфекции:
    • 2 случая на скарлатина.
  • Вирусни хепатити:

-     1 случай на хепатит тип А.