Gerb

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести в Смолянска област за периода от 22.10.2018 г. до 28.10.2018 г.

В периода 22.10.2018 г. до 28.10.2018 г. в РЗИ – Смолян са регистрирани  27 случая на остри респираторни заболявания в следните възрастови групи:

  • 10 случая във възрастовата група от 0 до 4 години;
  • 12 случая във възрастовата група от 5 до 14 години;
  •  5 случая във възрастовата група от 30 до 64 години.

Заболяемостта  е  95,77 на 10 000 и е под епидемичните стойности.

През отчетния период са регистрирани следните заразни заболявания:

  • Чревни инфекции:
    • 4 случая на ентероколит.
  • Въздушно – капкови инфекции:
    • 3 случая на варицела.