Gerb

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести в Смолянска област за периода от 29.10.2018 г. до 04.11.2018 г.

В периода 29.10.2018 г. до 04.11.2018 г. в РЗИ – Смолян са регистрирани  26 случая на остри респираторни заболявания (  при 27 за предходната седмица ) в следните възрастови групи:

  • 10 случая във възрастовата група от 0 до 4 години;
  • 7 случая във възрастовата група от 5 до 14 години;
  • 9 случая във възрастовата група от 30 до 64 години.

Заболяемостта  е  92,23 на 10 000 и е под епидемичните стойности.

През отчетния период са регистрирани следните заразни заболявания:

  • Чревни инфекции:
    • 6 случая на ентероколит.
  • Въздушно – капкови инфекции:
    • 1 случай на варицела.